Suport tècnic en qualitat i seguretat alimentària

Suport tècnic com consultors externs, pels clients sense departament de qualitat propi:

  • Per al desenvolupament, implantació i manteniment del sistema de gestió de qualitat, seguretat alimentària i disseny, redacció i implantació dels manuals APPCC, guies de bones pràctiques higièniques i de manipulació exigits per la legalitat vigent en matèria de salut pública adaptats a la realitat de cada empresa, de les seves dimensions i a la CCAA en la que es troben ubicades.
  • Tràmits relacionats amb l’autoritat sanitària competent per disposar de les autoritzacions (autorització sanitària) i registres (registre sanitari) necessaris per a exercir l’activitat de forma legal, i suport i acompanyament en inspeccions de sanitat i en la resolució de les no conformitats detectades, i interlocució amb l’administració.
  • Suport en el desenvolupament d’una estructura organitzativa capaç d’assolir els objectius de seguretat alimentària per a complir els requisits legals vigents com a part integrant dels processos de selecció de personal de clients per a llocs rellevants en qualitat i seguretat alimentària en les seves empreses.
  • Disseny, desenvolupament i implantació de les fitxes de producció de productes elaborats, de nous productes i dels estudis de vida útil necessaris per a justificar la data de caducitat o de consum preferent. Així com la revisió i verificació de l’ús d’additius segons composició i dosi per a complir els requisits legals vigents de la selecció d’additius necessaris per aconseguir una vida útil i homologació, revisió i verificació dels materials de contacte, i dels continguts de les auditories a proveïdors.
  • Disseny, desenvolupament, revisió i verificació del correcte contingut les etiquetes i càlcul del valor nutricional inclosa la política d’al·lèrgens i el pla de retirada de producte de mercat.
  • Validació dels plans de neteja i desinfecció, mitjançant control microbiològic i control d’ATP.
  • Suport i acompanyament en les auditories rebudes per part dels clients amb la revisió i desenvolupament de la documentació necessària per superar-les favorablement, i resposta les no conformitats detectades i disseny de el pla d’acció.
  • Suport per al desenvolupament, implantació i manteniment de sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentària per aconseguir el reconeixement en marques de qualitat de producte: CCPAE, IGP, DOP, etc… i de control per al manteniment de la certificació.

CONTACTE

JOAN MIQUEL NOMEN
+34 676 69 03 29
joanmiquel@nomenoutsourcing.es